top of page

שאלות נפוצות

?מה כוללת עריכה לשונית​
עריכה לשונית כוללת תיקון שגיאות תחביריות ודקדוקיות, תיקון שגיאות כתיב וטעויות הקלדה, האחדת כתיב, תיקון סימני פיסוק, הצעות בנוגע לנוסח שונה או שינוי אוצר מילים בשל חזרה או משלב בלתי תואם
?מה מחירה של עריכה לשונית
 
בעריכה נהוג לעבוד על פי מספר גיליונות דפוס
?מהו גיליון דפוס
בגיליון דפוס יש 24 אלף תווים (כל אות וכל רווח נחשבים לתו) ונהוג לתמחר את העריכה על פי מספר גיליונות הדפוס שבטקסט
?מהו המחיר לגיליון דפוס
בכל טקסט דרושה עבודה שונה. לעיתים העבודה הנדרשת אינה רבה וכוללת רק תיקוני שגיאות הקלדה וטעויות גסות בעברית. לעיתים יש צורך בשכתוב גדול יותר או העמדת ביבליוגרפיה ותיקון הערות שוליים (בעבודות אקדמיות), ולכן המחיר משתנה מטקסט לטקסט
אתם מוזמנים לכתוב אליי ואשלח לכם הצעת מחיר מתאימה
bottom of page